cesta de la semana

Cesta | 2 a 4 personas - 24,99€

 • Contenido:

  Patata Blanca BIO 1kg
  Acelga BIO 250g
  Lechuga Ecológica 150g
  Brócoli BIO 500g
  Cebolla blanca BIO 300g
  Cebollino BIO 125g
  Zanahoria Ecológica 500g
  Espinacas BIO 300g
  Tomate BIO 500g
  Aguacate BIO 100g
  Plátano BIO 500g
  Clementina BIO 500g
  manzana fuji 500g
  Kiwi BIO 500g
  Perejil BIO 30g

Cesta | 4 a 5 personas - 34,99€
 • Contenido:
  Patata Blanca BIO 1kg
  Acelga BIO 500g
  Lechuga BIO 250g
  Brócoli BIO 800g
  Cebolla blanca BIO 500g
  Cebollino BIO 125g
  Zanahoria Ecológica 500g
  Corazón de col 600g
  Espinacas BIO 300g
  Tomate BIO 500g
  Aguacate BIO 100g
  Plátano BIO 500g
  Clementina BIO 1kg
  manzana fuji 1kg
  Kiwi BIO 500g
  Perejil BIO 50g